nasice.hr
Jednostavna nabava

Usluge izrade strategije razvoja Grada Našica

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su usluge izrade strategije razvoja grada Našica. Grad Našice nalazi se pred novim ciklusom strateškog planiranja budućnosti. Pri tome želi sistematičan i profesionalni pristup planiranju za nadolazeće kratkoročno, srednjoročno i dugoročno razdoblje. Nakon što je uspješno proveden prvi korak koji obuhvaća istraživanje tržišta i analizu trenutne pozicije grada Našica u svrhu dobivanja kvalitetnih podloga za ostvarivanje navedenih ciljeva, Grad Našice predviđa suradnju s vanjskim stručnjacima (konzultantima) za izradu strategije razvoja grada.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

 

Više iz kategorije

Jednostavna nabava – Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici F.Strapača u Markovcu Našičkom

Marac

Oprema za mjesni dom u Velimirovcu

Marac

Radovi izgradnje nogostupa i pješačkog prijelaza preko željezničke pruge između Našica i Markovca Našičkog

Marac