nasice.hr
Prethodna savjetovanja

Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom

Grad Našice priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave radova- Radovi izgradnje javne rasvjete u ulici Franje Strapača u Markovcu Našičkom.

Predmet nabave je izgradnja javne rasvjete u Markovcu Našičkom, Ulica Franje Strapača I cjelina: dio Ulice Franje Strapača na k.č.br. 3505 k.o. Našice. Izgradnja javne rasvjete provodi se u dijelu Ulice Franje Strapača, od rasvjetnog stupa br. 1 do 25 odnosno od križanja ulice Franje Strapača s Osječkom ulicom do stupa ispred stambenog objekta u ulici Franje Strapača kućni broj 79.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi s potrebnim prilozima u kojima se nalaze prethodno navedene obvezne informacije, ovdje i na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, do zaključno sa 12. travnja 2023. godine, zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti na internetskim stranicama.

Više iz kategorije

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

admin

Prethodno savjetovanje: Nabava radova rekonstrukcije dijela ulice J.J.Strossmayera u Našicama

Marac

Prethodno savjetovanje: Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Našica

Marac