nasice.hr
Jednostavna nabava

Oprema za mjesni dom u Velimirovcu

Grad Našice, kao javni naručitelj, sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (“Službeni glasnik Grada Našica” br. 4/17, 1/19), provodi postupak nabave robe procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.

Predmet nabave su stolovi i stolice kao oprema za mjesni dom u Velimirovcu.

Svi podaci vezani za ovaj postupak nalaze se u Pozivu na dostavu ponuda kojeg zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti ovdje.

Više iz kategorije

Jednostavna nabava – Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

Marac

Radovi izgradnje mrtvačnice u Zoljanu

Marac

Jednostavna nabava – Radovi rekonstrukcije ceste u Ulici Hrvatskih branitelja u Našicama

Marac